Informatii Publice

Va prezentam o suita de legi…

Este necesar programul Acrobat Reader pentru vizualizare, click pentru download si instalare. (debifati Optional offer McAfee )

Hotararea nr. 54 / 2013

Hotararea Consiliului Local privind aprobarea unei finantari rambursabile

Legea nr. 52 / 2002
Transparenta decizionala in administratia publica

Legea nr. 215 / 2001
Administratia publica

Legea nr. 247 / 2005
Privind reforma in domeniul proprietatii

Legea nr. 544 / 2001
Privind liberul acces la informatii de interes public

Legea nr. 1 / 2000
Privind retrocedarea padurilor

Legea nr. 18 / 1991 republicata in 1998
Legea fondului funciar

Legea nr. 544 / 2004
Legea contenciosului administrativ

Legea nr. 188 / 1999 republicata in 2004
Legea functionarului public

O.G. nr. 27 / 2002
Privind dreptul la petitionare

O.U.G. nr. 209 / 2005
Privind accelerarea retrocedarilor

Regulament privind aplicarea Legii 247 / 2005
Masuri adiacente

Regulament privind aplicarea legilor proprietatii