Învăţământul

Incepând cu data de 15 septembrie 1861 şi-a început activitatea pentru prima dată şcoala, într-o casă ce aparţinea unui grof maghiar, situată în partea de NV a comunei în sectorul numit „Grui”, Din această „şcoală” au ieşit numeroase generaţii de elevi până în anul 1911, când prin contribuţia voluntară a cetăţenilor s-a ridicat primul local special, ce a funcţionat până în anul 1961 doar cu două cadre didactice Şcoala a fost o şcoală generală de 8 ani, activitatea didactică fiind asigurată de 4 cadre didactice, in anul 1963 s-au adus transformări la clădirea existentă, construcţiei vechi i s-a adăugat o nouă sală de clasă.

In satul Şalcău, prima şcoală a fost înfiinţată în 1874 când au fost înscrişi 66 de copii. Şcoala a funcţionat într-o singură sală de clasă  până în anul 1963, când la vechea clădire a fost adăugată încă o sală şi o cancelarie. Căminul Cultural din Mihăileni a fost clădit în anul 1959, iar în 1963 a fost achiziţionat aparatul de proiecţie cinematografică în 1968, în satul Şalcău, prin contribuţia voluntară a locuitorilor, a fost inaugurat un cămin cultural nou. înainte de 1944 ambele localităţi aveau, sporadic, câte o formaţie de teatru. în anii 1968 – 1970, la Căminul Cultural din Mihăileni îşi desfăşura activitatea o formaţie de dansuri populare  româneşti,  care cuprindea  31   de tineri şi  care  a  prezentat numeroase spectacole atât în localitate, cât şi în alte localităţi din judeţ şi din ţară. De asemenea, existau: 1 formaţie de teatru ce cuprindea  un număr de 15 tineri, interpretând piese de teatru inspirate din viaţa cotidiană; 1 brigadă artistică; 1 grup vocal pe 2 voci, alcătuit din 6 persoane; 3 solişti vocali, 2 solişti dansatori şi un solist instrumentist.