Socio-Economic

POPULAŢIA COMUNEI MIHĂILENI

Considerând că este important să se poată face o evaluare a evoluţiei populaţiei comunei (inclusiv după naţionalitate) pe o perioadă mai lungă de timp, prezentăm mai jos, atât tabelar cât şi grafic, evoluţia populaţiei comunei în perioada 1930 – 1992 (datele sunt cele înregistrate la recensămintele efectuate în anii: 1930, 1956, 1977 şi ultimul în 1992)

Structura populaţiei din comună în perioada 1930-1992
(după naţionalitate)

Anii TOTAL Români Maghiari Germani Romi Evrei

Nedeclarată

1930 2931 1561 31 1242 92 5
1956 2990 1902 15 1015 54 4
1966 2515 1536 9 944 25 1
1977 1806 1025 4 704 73
1992 1035 757 1 76 201

Structura populaţiei stabile în perioada 1990-1996 scoate in evidenţă un fenomen dureros, trendul descrescător al populaţiei după revoluţia din 1989, trebuind să dea de gândit!

Populaţia stabilă la 1 iulie, în perioada 1990 – 1995

Populaţia/Anii 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Masculin 528 489 510 516 496 490
Feminin 472 455 537 561 546 533
Total 1000 944 1047 1077 1042 1023

Privit din punct de vedere demografic, naşterile şi decesele formează mişcarea naturală” a populaţiei, nupţialitatea şi divorţialitatea fiind considerate fenomene ale mişcării naturale:

Mişcarea naturală, in perioada 1990-1995

Anii 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Născuţi vii 17 17 16 19 14 12
Morţi 14 2 15 18 15 13
Sporul natural 3 15 1 1 -1 -1
Căsătorii 9 0 5 6 7 5
Divorţuri 1 0 1 2 1 0

Din acelaşi punct de vedere imigrările şi emigrările formează „mişcarea migratorie” a populaţiei

Orice analiză a fenomenelor demografice trebuie să ţină cont de toţi factorii ce se intercondiţionează. Considerente ce ţin de spaţiul restrâns al acestei lucrări ne-au determinat să prezentăm aceste date cu menţiunea cuvenită: rugăm a fi analizate cu mult discernământ, simpla prezentare statistică a acestor fenomene demografice (fără o analiză a impactului populaţie – economie – viaţă socială, care să explice şi să surprindă totodată factorii care au determinat scăderea în timp a populaţiei în conjunctura economică actuală) fiind făcută pentru a pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi acest material bibliografic inedit Prezentăm, în continuare, reprezentările grafice ale unora dintre datele statistice de mai sus.