Agricultura

Din cele mai vechi timpuri locuitorii comunei s-au ocupat cu agricultura, creşterea animalelor, pomicultura şi viticultura. Creşterea oilor a fost posibilă datorită condiţiilor naturale prielnice în raza comunei, păşunile şi fâneţele fiind din abundenţă. Culturile tradiţionale au fost în general: porumbul, cartofii, grâu, orzul, ovăzul, trifoiul. Până în 1962 în fiecare sat a existat câte o gospodărie colectivă, iar din toamna acestui an, toate au fost comasate într-o singură cooperativă agricolă de producţie Sectorul industrial a fost slab reprezentat. Pe teritoriul comunei a existat un singur cazan de rachiu cu o capacitate de 100 litri în satul Şalcău, iar în satul Mihăileni funcţionează un atelier de cojocărie.
Nu au fost construite în comună întreprinderi Agricole de Stat (IA.S-uri) sau staţiuni experimentale, în cadrul fostului CAP. existând o brigadă de tractoare aparţinând de S.M.T. Agnita.

Factori de producţie ai comunei Mihăileni:
PĂMÂNTUL

Suprafaţa terenurilor în ha la 31.12.1996
SUPRAFAŢA NUMĂR HA SUPRAFAŢA NUMĂR HA
Suprafaţa totală 7769 Vii 1
Agricolă 4697 Livezi
Arabil 1905 Păduri 2817
Păşuni 1480 Neagricol 255
Fâneţe 1191
Efective animaliere (număr capete) – 11 11.01.1996
Comună Bovine Porcine Cabaline Ovine şi caprine
Total 476 1634 153 3890
Mihăileni 224 660 46 1780
Metis 92 320 32 540
Moardăş 26 220 24 380
Răvăşel 89 228 30 580
Şalcău 45 206 21 610